Vad är en översättningsbyrå?

Världen är en fantastisk plats med sina många länder, kulturer och språk. Det finns över 7000 språk idag, inklusive sådana som bara talas av några få personer, och de har alla sina unika drag. Ta bara Europa som ett exempel: trots att flera av språken som talas här är relaterade till varandra, som svenska, tyska och holländska eller italienska, spanska och franska så är de ändå var och en för sig helt egna språk. Visst kan man förstå ord över språkgränserna men grammatiken och ordvalen är ändå så pass olika att en norrman och en svensk kan ha svårigheter att förstå varandra.

öersättningsbyrå

I alla tider har folk tagit ordböcker till hjälp för att förstå varandra, och människor sitter och pluggar alla möjliga språk i skrivande stund. Vissa språk, som engelska och spanska, är gränsöverskridande då man ofta kan kommunicera med dem trots att de inte är de inblandades förstaspråk. Andra, som grekiska eller finska, är så annorlunda att man måste vara djupt insatt i dem för att överhuvud taget ha ett hum om vad som sägs.

På internet finns det idag olika översättningstjänster som kan hjälpa människor att förstå varandra och att läsa artiklar och bloggar. Genom att trycka på en knapp blir Facebook-poster automatiskt översatta och om man kopierar in en text i Google Translate får man på några sekunder en översättning till det språk man valt. Översättningarna i de här fallen görs av datorer och inte människor, vilket innebär att dessa översättningar ofta blir roliga, pinsamma eller rent obegripliga. Ta, till exempel, det engelska ordet ”funny”. På svenska kan det översättas till både ”rolig” eller ”konstig”. Att låta en dator översätta komplimangen ”Du verkar vara en rolig person” kan därför lätt förvandla den till en förolämpning.

Av denna anledning är det att rekommendera att man använder sig av en översättningsbyrå när man behöver seriösa översättningar. Kontrakt, juridiska handlingar, uppsatser och artiklar bör därför översättas av kvalificerade personer som kan uppfatta språkets nyanser och välja korrekt ord utifrån kontexten. Kvaliteten blir av en helt annan grad och kan bli avgörande för både ens nutid och framtid.