Att rengöra vattnet i poolen

Många drömmer om att ha en egen pool i sin villa bara för att man ska kunna bada när det väl är fint väder ute. Men att ha en pool kräver också att den behöver städas emellanåt, för det kan bli rätt smutsigt i vattnet. Den som ser till att vårda sin egen pool, kan verkligen se fram emot att få fler härliga år med en pool som kommer vara väl fungerande. Därför behöver både poolen samt det vatten som finns i den omvårdnad för att må riktigt bra, och för att alla hygienkrav ska kunna uppfyllas så det inte innebär några hälsorisker att bada.

För att stävja mikroorganismernas tillväxt i vattnet och för att hålla bra kvalitet på vatten behövs ett reningsverk, ett vattenfilter samt även att flera kemikalier tillsätts. Klor eller annan typ av medel ser till att döda mikroorganismer. Regnvattnen och den kemiska reningen förändrar pH-värdet. Därför ska detta värde hållas på rätt nivå. Det går därför att tillsätta både pH-höjande samt pH-sänkande medel i vattnet. Det finns väldigt bra produkter för att hålla koll på detta.

Det är inte bara kemikalier som kan hålla vattnet rent, de grövre partiklarna kan tas bort via ett sandfilter. Även poolkanter samt poolbotten behöver mer eller mindre hållas rena från både smuts samt avlagringar. Här kan man då använda en bottensug för att ta bort många av de partiklar som faller ner mot botten, och de samlas in i en påse. Detta går enkelt att driva för hand eller med hjälp utav en automatisk dammsugare. Det är också bra att införskaffa sig en skrubbmaskin samt även ytrenare för att kunna rengöra de olika poolkanterna på den egna poolen.Vattenfilter